Cennik

L.p.Nazwa SzkoleniaCena Szkolenia
1Kurs Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (245 godz.)4750,00 zł/os.
(grupa 10 uczestników)

3170,00 zł/os.
(grupa 15 uczestników)

2375,00 zł/os.
(grupa 20 uczestników)
2Kurs Doskonalący Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej (40 godz.)
1160,00 zł/os.
(grupa 10 uczestników)

775,00 zł/os.
(grupa 15 uczestników)

580,00 zł/os.
(grupa 20 uczestników)
3Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt. 11.2.3.1., 11.2.3.4., 11.2.3.5., 11.2.4., 11.2.5. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 (11.2.2.)*
200,00 zł/os.
4Specjalistyczne szkolenie zawodowe osób przeprowadzających kontrolę bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego, przewożonych przedmiotów i bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty, poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego (11.2.3.1.-11.2.3.3.)
3700,00 zł/os.
(grupa 16 uczestników)


(cena obowiązuje od 1 lipca 2022 r.)
5Specjalistyczne szkolenie osób sprawdzających pojazdy (11.2.3.4)*450,00 zł/os.
(grupa min. 5 osób)
6Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole (11.2.3.5.)*220,00 zł/os.
7Ponowna certyfikacja lub ponowne zatwierdzenie osób obsługujących urządzenia rentgenowskie lub sprzęt EDS bądź pracowników weryfikujących urządzenia do prześwietlania osób (11.3.1)*300,00 zł/os.
8Sporządzenie oceny operacyjnej zgodnie z § 13 ust. 1 KPSz na potrzeby ponownej certyfikacji250,00 zł/os.
9Uzyskanie informacji o braku negatywnych przesłanek do uczestnictwa w ponownej certyfikacji na podstawie art. 188a ust. 4 ustawy Prawo lotnicze150,00 zł/os.
10Pakiet ponownej certyfikacji obejmujący:
• egzamin ponownej certyfikacji;
• sporządzenie oceny operacyjnej;
• przeprowadzenie szkolenia regularnie powtarzanego wraz z oceną osiąganych wyników;
800,00 zł/os.
11Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych (11.2.3.7)*Szkolenie w trakcie zatwierdzania programu
12Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych) (11.2.4)*700,00 zł/os.
(przy szkoleniu 1 osoby)

350,00 zł/os.
(przy grupie 2 osobowej)

250,00 zł/os.
(przy grupie od 3 osób)
13Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska (11.2.6) przeprowadzane stacjonarnie w języku polskim lub języku angielskim*150,00 zł/os.

14Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (11.2.7)*120,00 zł/os.
15Szkolenie regularnie powtarzane dla operatorów kontroli bezpieczeństwa (11.4.1) wraz z oceną wyników osiąganych przez operatora kontroli bezpieczeństwa (11.4.2.)280,00 zł/os.
16Szkolenie w zakresie Instrukcji przepustkowej i procedur zgłaszania sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu na Lotnisku Chopina
70,00 zł/os.
17Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Kryminalnym. Postępowanie i działania prewencyjne.
Ustalane indywidualnie
18Świadomość Ochrony przed Zagrożeniem Terrorystycznym. Wykrywanie i działania wyprzedzające.
Ustalane indywidualnie
19Wydanie duplikatu Zaświadczenia
25,00 zł/netto + 23% VAT
20Dodatkowa godzina szkolenia z wykorzystaniem systemu Tutor25,00 zł/os.
* Koszt realizacji szkolenia w siedzibie zamawiającego ustalany indywidualnie

Zaufali nam

logo
Przejdź do a-cs.pl

hidden

© 2022 ACS. Wszystkie prawa zastrzeżone | Projekt i wykonanie: IT-GEEKS